บริษัท ลักษิกา 917 จำกัด

  โรงงานผลิตและจำหน่ายเซรามิคทุกชนิด เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

  ของตกแต่งบ้าน เครื่องเบญจรงค์ และ ของชำร่วยทุกชนิด

  เลขที่ 44/21 หมู่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  ติดต่อ : คุณโชคชัย วงศ์ชื่นสุนทร

  เบอร์โทรศัพท์ : 09 – 7191 – 5179 และ 08 – 2633 – 1177

  E – mail : CHOK9310 @ gmail.com

  ผลิตภัณฑ์น้ำมะนาว (Lemon Me Farm)

  เลขที่ 44/1 หมู่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  ติดต่อ : คุณฤดีรัตน์ ดีสวัสดิ์

  เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 4767 – 9699

  Line : @ Lemonmefarm

  Facebook : Lemon Me

  ผลิตภัณฑ์ยางพารา

  บริษัท ลาเท็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด

  เลขที่ 66/28 หมู่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  ติดต่อ : คุณบี

  เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 4712 – 7228 หรือ 08 – 8886 – 3473

  E-mail : latexcenter@gmail.com

  เมี่ยงคำกลีบบัว

  เลขที่ 28 หมู่ 3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  ติดต่อ : คุณติ๋ว

  เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 5149 – 2813 หรือ 06 – 2590 – 5478

  Line id : 0851492813

  Facebook : บ้านเมี่ยงคำคุณติ๋ว

  เกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง

  เลขที่  44/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  ติดต่อ : คุณไพบูลย์ สวัสดิ์จุ้ย

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-6833-9003

  ข้าวหอมมะลิตราโฉนดชุมชน

  ผลิตโดย  สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด

  เลขที่  33/3  หมู่ที่  8  หมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

  ติดต่อ : คุณบุญลือ เจริญมี

  เบอร์โทรศัพท์ :  081 – 3137870 , 089 – 9345593

  E-mail :  boonlue.4577 @ gmail.com

  กลุ่มปฏิมากรรมทองเหลือง

  เลขที่  33 หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  ติดต่อ : คุณสรัลรัตน์ ศรีลาเทพย์

  เบอร์โทรศัพท์ :  0 3424 6137

  กลุ่มสมุนไพรแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 

  เลขที่  40/25 วัดมะเกลือ หมู่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  ติดต่อ : คุณประเสริฐ พ่วงจีน

  เบอร์โทรศัพท์ :  0 – 3429 – 8032  หรือ 08 – 7760 – 5789