มาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย จัดทำหนังสือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกันตามมาตราการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาล

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.nakhonpathom.go.th/news_report/cate/4

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!