สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานแจงนับ (พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานแจงนับ (พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง