ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองโยง  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง