ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย เทศบาลตำบลคลองโยง จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!