ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลงโยง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลคลองโยง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!