ประมวลภาพโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดมงคลประชาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 
โดยนายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว
เป็นงานประเพณีที่จัดสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่
และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเพลงฉ่อย การแสดงของผู้สูงอายุ
และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นต้น
      จากนั้น นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ
บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง และประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความชุ่มฉ่ำ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง