โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 30 เมษายน 2562 นายสมเกียรติ จันทร์แสง นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าศรีถาวรคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูใบฎีกาปัญญา ปัญญาทีโป เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวรคลองโยง เป็นองค์บรรยายธรรมและฝึกสอนการปฏิบัติธรรม เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝนให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน สามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาชีวิตและการทำงานให้มีความสุข ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากนั้น ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณวัด
          
ในโอกาสนี้ พนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง จำนวน 2 ท่าน คือนายจิรทีปต์ ทองแหวนอ่อน และนายปรีชา แถมยงค์ ได้กราบลาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งผู้ที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบทต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และรู้สึกปลาบปลื้มปิติที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ทำความดีถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในโอกาสมหามงคลนี้ ทั้งนี้ ผู้อุปสมบทตามโครงการฯ จะได้ศึกษาและเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีศีลธรรม เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!