ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ องค์พระปฐมเจดีย์

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
     วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และนำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระเทศน์ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
     ในการนี้ นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง