ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
          วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานพิธีเปิดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ได้นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา รับชมการถ่ายทอดสดในการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
          ในโอกาสนี้ นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง