ร่วมกิจกรรม Kick Off ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
          วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  นางสาวสลารีวรรณ  ทัพทวี  นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนำผู้บริหารภาครัฐ/เอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
          ในโอกาสนี้  นายสมเกียรติ  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
          จากนั้น นายอำเภอพุทธมณฑล และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนของหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้า เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง