ข้อมูลการติดต่อ

- เทศบาลตำบลคลองโยง 55/9-13 หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

- โทร : 034-989676 , 034-989623 , 063-9547393 โทรสาร : 034-989623